Algemene Voorwaarden 2022

Algemeen:

Naam:                    Martijn Zelle
Telefoon:               06 535-19257
Email:                     muziek@martijnzelle.nl
Website:                www.martijnzelle.nl
KvK nummer:       63924528
Rekening nummer: NL43INGB0006902445
Les adres:             Aalsmeerderweg 332      1432 CZ Aalsmeer

Inschrijven:
1.1 Wanneer u zich wilt inschrijven voor muziekles kunt u contact opnemen via telefoon, mail of website voor het boeken van uw eerste les.
1.2 Na betaling van de leskaart en/of het nemen van de eerste les (m.u.v. de proefles) is de inschrijving voor het les jaar compleet en gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.
1.3 Het les jaar loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.
1.4 De lesdagen zijn maandag, dinsdag en woensdag, tenzij anders aangegeven door de leraar.

Les vormen:
2.1 De les vorm wordt in overleg met de leraar bepaald.
2.2 De les vorm geldt voor de gehele duur van de leskaart.
2.3 De gekozen les vorm kan alleen in overleg en schriftelijk worden gewijzigd.
2.4 Indien goedgekeurd door de leraar, gaat een eventuele wijziging van de les vorm in vanaf de nieuwe leskaart.
2.5 De leskaart ‘Wekelijks Les’ heeft een geldigheidsduur van 4 maanden. Bij deze leskaart heeft u recht op een vaste dag en tijd.
2.6 De leskaart ‘Om De Week Les’ heeft een geldigheidsduur van 5 maanden. Van deze leskaart is een beperkt aantal beschikbaar.
2.7 De leskaart ‘Vrije les’ heeft een geldigheidsduur van 4 maanden. Van deze leskaart is een beperkt aantal beschikbaar. Bij deze leskaart kan geen aanspraak worden gemaakt op een vaste dag of tijd.
2.8 Bij elke leskaart wordt tenminste 2 lessen per maand afgeschreven, m.u.v. juli en augustus
2.9 In de maanden juli en augustus wordt ten minste 1 les per maand afgeschreven van de les kaart, i.v.m. de zomervakantie.
2.10 Voor de les kaart is geen restitutie mogelijk.
2.11 Lessen zijn persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen aan derden.
2.12 Alternatieve les vormen zijn in overleg, hierop kunnen aanvullende voorwaarden en alternatieve prijzen van toepassing zijn.
2.13 De leerling komt niet vroeger dan 5 minuten voor de lestijd aan op locatie, zodat de voorgaande leerling zich niet gehaast voelt en de leraar zijn pauze kan houden. De leerling wacht buiten het erf als hij/zij toch veel vroeger op locatie aankomt.


2.14
Er kunnen omstandigheden voorkomen waarbij de fysieke les, door de leraar of de overheid, voor een tot nader te bepalen periode, wordt omgezet tot een lessen op Skype of een vergelijkbaar platform. Dit geldt voor alle les vormen.
2.15 De leerling draagt zorg voor een stabiele internet verbinding.
2.16 De leerling draagt zorg voor een goede persoonlijke hygiëne


Betaling:
3.1 Voor de betaling van het lesgeld ontvangt u een factuur. U betaalt de lessen vooruit.
3.2 De betaling mag giraal of contant worden gedaan.
3.3 Bij een contante betaling wordt het bedrag gepast betaald. De leraar heeft geen wisselgeld beschikbaar.

Tarieven
4.1 De tarieven voor de lessen zijn op de website te vinden.
4.2 De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast. Een eventuele tariefwijziging wordt aan het begin van een les jaar ingevoerd.

BTW:
5.1 De leraar maakt in 2022 gebruik van de Kleine Ondernemers Regeling (KOR)
5.2 Op de tarieven zijn geen BTW van toepassing.
5.3 Als de leraar geen gebruik meer maakt van de KOR, zult u op uw factuur weer BTW gerekend zien worden, dit heeft in 2022 geen invloed op de prijs van de les.

Roostering en verzuim:
6.1 Afhankelijk van de les vorm wordt een geschikte tijd en dag in het lesrooster bepaald. Het lesrooster geldt voor een les jaar. Dit artikel is niet van toepassing op de leskaart ‘Vrije Les’.
6.2 Indien een lestijd voor een enkele les door omstandigheden gewijzigd moet worden, dient u dit tijdig aan te geven, zodat ik u een geschikt alternatief kan bieden. Hieraan worden geen rechten ontleend.
6.3 Indien u niet op een les aanwezig kunt zijn, heeft u geen recht op een inhaal les of restitutie van het lesgeld.
6.4 Indien u minimaal 48 uur vooraf meldt dat u een les niet aanwezig kunt zijn, zal ik mijn best doen om deze les op een ander dag en/of tijdstip in het rooster te laten plaatsvinden. Hieraan worden geen rechten ontleend.
6.5 In de vakantiemaanden juli en augustus wordt het rooster in overleg vastgesteld.
6.6 Als de leerling een wijziging wil aanvragen, afmelding of vakantie wilt doorgeven, dient dit altijd ook via de mail te worden ingediend.6.7
Indien u meer dan drie aaneengesloten lessen niet aanwezig kunt zijn wegens ziekte of familieomstandigheden, behoudt de les kaart zijn huidige waarde tot een nader te bepalen moment.
6.8 Als de leerling of iemand in zijn/haar huishouden last heeft van (Covid) klachten, mag de leerling niet aanwezig zijn in de leslocatie.
6.9 Bij (Covid) klachten is er een optie voor Live-Video les, mits dit tijdig wordt aangevraagd bij de leraar. Hieraan worden geen rechten ontleend.


Uitval van de lessen:
7.1 Wanneer, door ziekte of een andere omstandigheid van de leraar, de les niet door kan gaan, wordt de les zo spoedig mogelijk ingehaald.
7.2 Samen met de leerling wordt een geschikt tijdstip bepaald.
7.3 Bij langdurige uitval van de leraar behoudt de les kaart zijn huidige waarde tot een nader te bepalen moment. afhankelijk van de lengte van de uitval van de leraar.
7.4 Tijdens (school)vakanties is er geen uitval van de les, tenzij aangegeven door de leraar.

Uitschrijving en opzegtermijn:
8.1 Indien u zich wenst uit te schrijven, dient u dat schriftelijk bij mij te melden via mijn e-mailadres: muziek@martijnzelle.nl.
8.2 De opzegtermijn bedraagt één kalendermaand en begint de eerste van de maand volgend op de maand waarin u heeft opgezegd. 
8.3 Dit houdt in dat de leerling naast de lopende maand nog 1 maand lesgeld verschuldigd is, overeenkomstig met de voorheen genoten les vorm.
8.4 De openstaande lessen mogen worden gevolgd binnen het opzegtermijn, maar er kan geen aanspraak gemaakt worden op de voorheen genoten vaste les tijd.
8.5 Indien er 60 dagen geen les wordt afgenomen, wordt de leerling automatisch uitgeschreven en dient er een uitschrijvingsbedrag te worden voldaan met de waarde van 4 lessen overeenkomstig met de voorheen genoten les vorm.
8.6 De leraar heeft geen informatieplicht om de leerling te melden dat het einde van de periode van 60 dagen nadert.
8.7 De leraar behoudt zich het recht voor om de overeenkomst, aan het einde van de leskaart, per direct op te zeggen. Er is dan geen opzegtermijn verschuldigd.
8.8 De leraar behoudt zich het recht voor om, bij misdragingen van de leerling, éénzijdig de overeenkomst, per direct, op te zeggen, zonder restitutie.
8.9 De algemene voorwaarden kunnen gedurende het jaar worden aangepast, hier wordt u van op de hoogte gesteld.
8.10 Er kunnen extra bepalingen worden opgelegd door instanties zoals de Overheid.

V.2022.01 van 22-12-2021